Απανωμερίτης – Αλέξανδρος Παπαδάκης

Απανωμερίτης – Αλέξανδρος Παπαδάκης

Απανωμερίτης, ένας χορός της Κεντρικής Κρήτης…

Ένα άκουσμα αρκετά διαφορεικό από τα συνηθισμένα, όπως και ο χορός του. Γυναικείος χορός, αν και παλαιότερα χορευόταν μικτά. Χαρούμενο και ευχάριστό άκουσμα με συνοδεία της λύρας και γεροκοκούδουνα από τον Αλέξανδρο Παπαδάκη, χαρακτηριστικό της περιοχής…