Χαράμι σου να σου γενεί – Κώστας Μουντάκης

Χαράμι σου να σου γενεί – Κώστας Μουντάκης

“Χαράμι σου να σου γενεί η αγάπη απού σου `χα, γιατί με παρατέαξες σαν τα παλιά σου ρούχα…”

Συρτό, κλασσικό πια αλλά πολύ αγαπημένο από τον Κώστα Μουντάκη. Σκοπός με δυναμική και όρεξη από τον Ρεθεμνιώτη λυράρη…”σαν το παλιό σου φόρεμα που δεν το ξαναβάνεις, έτσα με παραπέταξες και γιάντα να το κάμεις…”